Kundeservice

Sådan forgår det

RESERVERING

Gå ind på det ønskede hotel og udfyld dato, antal personer, samt værelsestype. Udfyld derefter navn, adresse og e-mail adresse og send booking forespørgsel.

BOOKING BEKRÆFTELSE

PARISeksperten kontakter det ønskede hotel ved modtagelse af ordren, tjekker ledighed og reserverer det ønskede værelse.

BETALING

Du modtager herefter en ordrebekræftelse via mail eller post. 14 dage før afrejse betales hotelopholdet.

REJSEDOKUMENTER

Når opholdets pris er betalt, modtager du rejsedokumenterne via mail eller post.

Praktisk info

Spørgsmål før afrejse

Hvis du har spørgsmål angående dit ophold i Paris, kan du sende en forespørgsel eller ringe til PARISeksperten.

Min booking

Du modtager en ordrebekræftelse på din booking, når depositumet er betalt.

Prisgaranti

Prisen er den samme eller matcher minimum andre booking tjenester.

Handelsbetingelser

Pariseksperten har ansvaret for at gennemføre hotelopholdet.

1. Aftalens indgåelse
Aftalen mellem dig som kunde og Pariseksperten opstår og er bindende, ved din skriftlige accept af et tilbud, hvorefter bekræftelse fremsendes. Der er først indgået en aftale mellem kunden og PARISeksperten, når bekræftelse på booking af hotellet er fremsendt til kunden.
Hvis du konstaterer, at der er et misforhold mellem det bestilte og det bekræftede, skal du omgående rette henvendelse til Pariseksperten for eventuelle rettelser.
De i bestillingsforløbet angivne informationer anses som en del af aftalen og de deri givne oplysninger er bindende for Pariseksperten, medmindre ændringer er meddelt dig skriftligt ved bestilling af rejsen.
Den angivne klassifikation af hotel er Parisekspertens subjektive vurdering og den behøver ikke nødvendigvis at være i overensstemmelse med stedets egen klassifikation.
Ved bestilling via www.pariseksperten.dk bekræftes bookingen først når PARISeksperten sender en bekræftelse pr. e-mail. Du hæfter for det reserverede ved din accept af bestillingen. Endvidere har du dermed også godkendt vores handelsbetingelser.

2. Hotellets pris
Hotellets pris omfatter samtlige i bestillingen eller aftalen nævnte ydelser, dvs. ophold samt morgenmad. Der betales en turistskat direkte til hotellet på stedet og det betales af gæsten på stedet.
Hvis intet andet er anført, er opholdets pris baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse.
Særlige ønsker til rejsen eller opholdet skal for at have gyldighed fremgå af aftalen/bekræftelsen eller på anden måde kunne dokumenteres.
Der må aldrig – uden særlig skriftlig aftale med PARISeksperten – bo flere personer i ferieboligen end angivet ved bestillingen.
Ekstraomkostninger på feriestedet, som skal betales direkte på stedet, kan forekomme, f.eks. turistskat og/eller mini-bar og de af Pariseksperten kendte er nævnt på www.pariseksperten.dk under hvert hotel.

3. Betaling
Fuld betaling skal være modtaget af Pariseksperten senest 14 dage inden afrejsedagen, hvorefter rejsedokumenter vil blive fremsendt, så du har dem senest 5 dage før afrejse. Hvis slutbetaling ikke er modtaget den aftalte dato, forbeholder Pariseksperten sig retten til at hæve aftalen med umiddelbar virkning.

4. Prisændringer efter aftalens indgåelse
Pariseksperten har efter aftalens indgåelse kun ret til at forhøje prisen på grund af ændringer i Valutakurser, der er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende booking. Dette kræver, at Pariseksperten hurtigst muligt underretter dig herom, og at aftalen om køb af opholdet udtrykkeligt åbner mulighed for efterfølgende prisændringer i både op- og nedadgående retning.
En prisforhøjelse skal varsles hurtigst muligt og senest 20 dage før afrejse, og må ikke overstige 10% af rejsens markedsførte værdi. Overholdes disse betingelser ikke, kan du omkostningsfrit afbestille rejsen.
Det er dog en betingelse, at din afbestilling af rejsen meddeles Pariseksperten umiddelbart efter, at du er blevet informeret om prisforhøjelsen.
Sker der prisændringer i nedadgående retning i ovennævnte forhold inden for 20 dage før afrejsen, kan du ikke kræve prisnedsættelse, medmindre der er tale om indenlandske skatter eller afgifter, der fjernes eller nedsættes, så besparelsen overstiger 100 kr. pr. person.

5. Almindelige afbestillingsregler – kunden
Overdragelse af et ophold på hotel til andre kan som udgangspunkt ikke finde sted, men skal afbestilles og derefter skal en ny reservation foretages til en anden deltager.
5.1 Kunden kan afbestille opholdet uden omkostninger senest 4 dage før ankomstdato og vil da få refunderet fuldt indbetalt beløb.

6. Ændringer/aflysninger før afrejse – PARISeksperten
Såfremt Pariseksperten inden afrejsen aflyser opholdet, vil du hurtigst muligt modtage besked. Det samme gælder, hvis det inden afrejsen viser sig, at Pariseksperten ikke vil kunne gennemføre rejsen som aftalt eksempelvis ved ikke at kunne levere de aftalte ydelser, eller at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som må anses af mindre væsentlig karakter. Samtidig med beskeden om ændringen eller aflysningen, skal Pariseksperten give dig information om dine rettigheder, samt om til hvem og inden for hvilken frist du kan reklamere og hvordan du i øvrigt skal forholde dig.
Ved aflysning har du ret til refundering af betalte beløb for den aflyste ydelse. Ved ændringer der medfører, at rejsens økonomiske værdi bliver væsentlig ringere, har du ret til at modtage nedslag i prisen. Pariseksperten har ansvaret for at gennemføre hotelopholdet.
Du skal umiddelbart efter at have modtaget besked om ændringen meddele Pariseksperten din beslutning

6.1. Ansvar og ansvarsfrihed for Pariseksperten ved ændringer
PARISeksperten er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab grundet ændring eller annullering foretaget af Pariseksperten. Pariseksperten påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser etc. der er en følge af aftalebrud, strejker, vejrlig eller forhold, som Pariseksperten er uden indflydelse på.

7. Mangler og reklamation
Definition: Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis du ikke modtager de ydelser/særlige aftaler som bekræftet af Pariseksperten eller at ydelserne er af væsentlig ringere kvalitet end det aftalte.
Konstaterer du mangler i de aftale ydelser, skal du straks efter manglens konstatering reklamere til hotellet, for at give mulighed for afhjælpning af manglen og gøre denne gældende. Hvis dette ikke løser problemet, skal du straks kontakte Pariseksperten på telefon +454095 9086 eller e-mail reklamation@pariseksperten.dk.
Du skal, så vidt det overhovedet er muligt, få bekræftet Hotellets modtagelse af din reklamation skriftligt – fx i hotellets døgnrapport. Undlades dette vil det normalt medføre, at du mister retten til senere erstatning.

7.1. Afhjælpning
Når Pariseksperten tilbyder at afhjælpe manglen og dette sker indenfor rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for dig, kan du ikke kræve afslag eller hæve aftalen.
Sker afhjælpning ikke som nævnt ovenfor eller kan afhjælpning ikke kræves, fordi afhjælpningen vil påføre Pariseksperten uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe, kan du kræve et passende afslag i hotelopholdets pris.

8. Ansvar/pligter m.m. – kunden
Hvis du udebliver uden at have afbestilt opholdet eller ikke kan tiltræde opholdet grundet manglende rejsedokumenter, som fx gyldigt pas eller visering, har Pariseksperten ret til at beregne sig den totale pris for opholdet. Sker dette, kan der ikke senere kræves godtgørelse for ubenyttede ydelser. Ubenyttede ydelser ved hotelophold vil generelt ikke blive refunderet.

8.1 Afbestillings- og rejseforsikring
Du er selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse mv. Vi anbefaler derfor, at du køber en afbestillings- og/eller rejseforsikring.
Kontakt Pariseksperten eller dit forsikringsselskab for at høre nærmere.

8.2 Pas, visum, vaccinationer, etc.
Oplysninger om forhold vedrørende fx pas, visum, vaccinationer er du selv ansvarlig for er opfyldt, via information ved de respektive ambassader, Udenrigsministeriet og Statens Serum Institut. Har du ikke dansk pas, skal dette meddeles Pariseksperten ved bestillingen, så Pariseksperten kan vejlede og henvise dig til de steder, hvor du selv skal søge oplysning om de krævede formaliteter for rejsen. Undlades dette, har Pariseksperten ikke noget ansvar for de følger evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer etc. måtte medføre. Passet skal udenfor EU-landene normalt have minimum 6 måneders gyldighed efter hjemkomsten, og vi anbefaler dig altid at have dit pas med på rejse. Vær opmærksom på eventuelle krav om transitvisum.

8.3. Medicinattest
Bruger du medicin, der indeholder stærkt euforiserende stoffer, bør du spørge apoteket eller din egen læge til råds angående en medicinattest til rejsebrug. Pariseksperten kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle følger af en manglende medicinattest.

8.4 Som kunde er du forpligtet til:
At sørge for at Pariseksperten altid får det/de korrekte navn/navne på alle deltagere på bestillingen.
At foretage indtjekning på det senest angivne tidspunkt angivet i rejedokumenterne, eller tage direkte kontakt til hotellet i tilfælde af forsinkelse.
At optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre til bortvisning af den rejsende fra videre deltagelse.
Omgående at kontrollere rigtigheden af tilsendte/modtagne rejsedokumenter.
At følge de anvisninger som Pariseksperten har udstukket for rejsen.

Få skræddersyet din rejse

Er du i tvivl om hvilket hotel der passer til dig, hjælper jeg gerne med at finde det rette. Skal du på weekendtur og vil du gerne udnytte tiden bedst muligt, kan jeg sammensætte et udflugtsprogram til dig. Har du specielle ønsker til udflugter udenfor Paris eller golfture, sammensætter jeg gerne et program med transport mm. Ønsker du billetter til underholdning, koncerter mm, kan jeg reservere billetter dertil.